การซื้อขายเครื่องมือทางการเงินมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากความผันผวนของมูลค่าและราคา คุณอาจเกิดการขาดทุนจำนวนมากกว่าเงินลงทุนอย่างรวดเร็ว ซึ่งการลงทุนในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงการลงทุนในอนาคต โปรดทำความเข้าใจถึงความเสี่ยงของการซื้อขายเครื่องมือทางการเงินก่อนที่จะเริ่มต้นธุรกรรมใดๆ โปรดอ่านข้อตกลงของลูกค้าและการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม.

นโยบายการวางแผน

促进和推动金融市场及社区的发展与繁荣。

3หมวดหมู่และ2หัวข้อ

ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรคือการมีกลไกการกำกับดูแลที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลแบบกระจายอำนาจและการติดตามความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และการตัดสินใจภายใต้กลไกการกำกับดูแลที่สมบูรณ์แบบจะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ

ให้ความสำคัญกับความหลากหลายและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท สภาพแวดล้อมในการทำงาน และโบรกเกอร์จะแยกจากกันไม่ได้ สภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความหลากหลายจะช่วยส่งเสริมนวัตกรรมทางธุรกิจและกระตุ้นศักยภาพของพนักงาน นอกจากนี้ สังคมที่เราอาศัยอยู่ยังสามารถพัฒนาให้ยั่งยืนในระยะยาวได้อีกด้วย

ส่งเสริมการพัฒนาภูมิภาคที่สมดุลทั่วโลก

เราส่งเสริมและให้โอกาสในการลงทุนมากขึ้นตามภูมิภาคต่างๆทั่วโลก ลดความแตกต่างในการพัฒนาระดับภูมิภาค และช่วยการพัฒนาความสมดุลของอุตสาหกรรมการเงินและชุมชน

MetaTrader 4 แพลตฟอร์มสำหรับนักลงทุนยุคใหม่

Doo Prime ช่วยให้คุณลงทุนในหลักทรัพย์ ฟิวเจอร์ส Forex โลหะมีค่า สินค้าโภคภัณฑ์ และดัชนีหุ้น ได้สะดวก รวดเร็ว และง่ายดายในบัญชีเดียว ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินกว่า 10,000 รายการ พร้อมโอกาสที่มากกว่าในการลงทุนด้วยการเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์ 6 แห่งทั่วโลกอย่างง่ายดาย

ผลิตภัณฑ์การเงิน

10,000+

ลูกค้าทั่วโลก

200,000+