การซื้อขายเครื่องมือทางการเงินมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากความผันผวนของมูลค่าและราคา คุณอาจเกิดการขาดทุนจำนวนมากกว่าเงินลงทุนอย่างรวดเร็ว ซึ่งการลงทุนในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงการลงทุนในอนาคต โปรดทำความเข้าใจถึงความเสี่ยงของการซื้อขายเครื่องมือทางการเงินก่อนที่จะเริ่มต้นธุรกรรมใดๆ โปรดอ่านข้อตกลงของลูกค้าและการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม.

การปรับเงินปันผลคืออะไร?
เงินปันผลเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียนแจกจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจากรายได้ ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นการจ่ายเป็นเงินสดทุกไตรมาสหรือทุกครึ่งปีเพื่อให้รางวัลแก่ผู้ถือหุ้นและดึงดูดผู้คนให้มาลงทุนในบริษัทมากขึ้น
ในการซื้อขาย CFD เนื่องจากนักลงทุนไม่ได้ถือหุ้นจริง Doo Prime จะปรับเงินปันผลเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะไม่สร้างผลกำไรและขาดทุนที่ไม่สมเหตุผลอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงราคาในวันจ่ายเงินปันผล
โปรดทราบว่าจำนวนการปรับเงินปันผลจริงขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ที่กำหนดโดยผู้ให้บริการสภาพคล่องของ Doo Prime และแก้ไขตามการเปลี่ยนแปลงในผู้ให้บริการสภาพคล่อง
หลักเกณฑ์ในการปรับเงินปันผล

โดยทั่วไป การปรับเงินปันผลจะคำนวณในวันจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากเงินปันผลของบริษัทและสถานะที่เปิดอยู่ของนักลงทุน และ CFD ของหุ้นที่ถือโดยนักลงทุนก่อนวันจ่ายเงินปันผลจะได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้ จำนวนเงินที่ปรับเงินปันผลสำหรับสถานะซื้อจะถูกโอนเข้าบัญชี และจำนวนการปรับเงินปันผลสำหรับตำแหน่งขายจะถูกหักออกจากบัญชี

การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนแน่นอน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ซื้อขายดัชนีหุ้น โดยหากหุ้นที่มีส่วนประกอบใดๆ ในดัชนีหุ้นจ่ายเงินปันผล ซึ่งส่งผลต่อราคาของดัชนีหุ้น Doo Prime จะปรับเงินปันผลโดยจะคิดค่าธรรมเนียม 1% ในการดำเนินการ

หากลูกค้าถือหุ้นหลังจากเวลา 00:05 น. (เวลาแพลตฟอร์ม) ในวันที่มีการจ่ายปันผลจะยังได้รับจ่ายปันผลตามปกติ และหาก position นั้นถูกปิดก่อนเวลา 00:05 น. จะไม่ส่งผลต่อการคำควณเงินปันผล โดยสามารถอ้างอิงการคำนวณเงินปันผล ดังนี้

วิธีการคำนวณเฉพาะมีดังนี้:

เงินปันผลต่อหุ้น × ปริมาณสัญญาต่อล็อต × จำนวนล็อตซื้อขาย = จำนวนเงินที่ปรับเงินปันผล

ตัวอย่างการปรับเงินปันผล

1) หุ้นรายบุคคล

ตัวอย่างเช่น หากคุณอยู่ในสถานะซื้อขายที่กำลังอยู่ในตลาด (Open position) และมี Apple 1 ล็อตในวันจ่ายเงินปันผล ตามข้อกำหนดของสัญญา 1 ล็อต เทียบเท่ากับ 100 สัญญา และเงินปันผลต่อหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 คำนวณเป็น 0.2 ดอลลาร์สหรัฐ

 • a) หากคุณมีสถานะผู้ซื้อ (Long position) เงินปันผลที่ปรับจะเป็นบวก:

  0.2 ดอลลาร์สหรัฐ × 100 สัญญา× 1 ล็อต = 20 ดอลลาร์สหรัฐ

 • b) หากคุณมีสถานะผู้ขาย (Short position) เงินปันผลที่ปรับจะเป็นลบ:

  -0.2 ดอลลาร์สหรัฐ × 100 สัญญา × 1 ล็อต = -20 ดอลลาร์สหรัฐ

2) ดัชนีหุ้น

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีสถานะซื้อขายที่กำลังอยู่ในตลาด (Open position) ในดัชนี S&P 500 ในวันจ่ายเงินปันผล ตามข้อกำหนดขอสัญญา 1 ล็อต เท่ากับ 10 สัญญา เงินปันผลต่อหุ้นในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 คำนวณเป็น 2.49 ดอลลาร์สหรัฐ

 • a) หากคุณมีสถานะผู้ซื้อ (Long position) เงินปันผลที่ปรับจะเป็นบวก:

  2.49 ดอลลาร์สหรัฐ × 10 สัญญา × 1 ล็อต = 24.9 ดอลลาร์สหรัฐ

 • b) หากคุณมีสถานะผู้ขาย (Short position) เงินปันผลที่ปรับจะเป็นลบ:

  -2.49 ดอลลาร์สหรัฐ × 10 สัญญา × 1 ล็อต = -24.9 ดอลลาร์สหรัฐ

เงื่อนไขการซื้อขายผลิตภัณฑ์
สำหรับรายละเอียดเงื่อนไขการซื้อขายผลิตภัณฑ์ดูรายการด้านล่าง
Symbol Description Long Dividend Short Dividend Currency EX-Dividend Day
 • 1
条/页

4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการเปิดบัญชี Doo Prime

01ลงทะเบียน

คลิก"เปิดบัญชี" เพื่อกรอกข้อมูลและลงทะเบียนกับเรา

02ตรวจสอบ

เปิดใช้งานบัญชีได้ทันที หลังยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล

03ฝากเงิน

ฝากเงินด้วยระบบที่รวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อถือได้

04เริ่มลงทุน

เริ่มต้นลงทุนระดับโลก ครบทุกผลิตภัณฑ์ในบัญชีเดียว

Doo Prime ช่วยให้คุณลงทุนในหลักทรัพย์ ฟิวเจอร์ส Forex โลหะมีค่า สินค้าโภคภัณฑ์ และดัชนีหุ้น ได้สะดวก รวดเร็ว และง่ายดายในบัญชีเดียว ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินกว่า 10,000 รายการ พร้อมโอกาสที่มากกว่าในการลงทุนด้วยการเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์ 6 แห่งทั่วโลกอย่างง่ายดาย

ลูกค้าทั่วโลก

90,000+

ผลิตภัณฑ์การเงิน

10,000+